לשכת יו"ר הסתדרות המח"ר

אלכסנדרה ציבולבסקי - יו"ר

מלי אדלרמן - מנהלת לשכת יו"ר

דוא"ל: malkaa@histadrut.org.il

טלפון: 03-6921882

פקס: 153-3-6921812

 

לשכת מנכ"ל

אפרת בן שושן - מנכ"ל

שירי בנית מזרחי  - מנהלת לשכת מנכ"ל

דוא"ל: shiribm@histadrut.org.il

טלפון: 03-6921660

פקס: 153-2-5456501

 

הנהלת חשבונות

אביבה ישראלי - מנהלת חשבונות

דוא"ל:  avivai.jr@histadrut.org.il

טלפון: 02-5456513

פקס: 02-5002986

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים