ועדת ביקורת

שם משפחה
שם פרטי
מקום עבודה
מחוז
פרלמן
רון
שרותי בריאות כללית - יו"ר הועדה
תל אביב
ליידר
חוה
אונ' בן גוריון
באר שבע
חבנסקי
ולרי
עיריית קרית גת
באר שבע
בנעים
אבי
אוניברסיטת תל אביב
תל אביב
ברימן
מאיר
גמלאים
תל אביב