ועדת מאגר נתונים

שם משפחה
שם פרטי
מקום עבודה
מחוז
אדרעי
אורנית
משרד רוה״מ
ירושלים
כהן
מרגלית
משרד החינוך
ירושלים
גינת
אורנית
קרן קיימת לישראל
ירושלים
אליאש
נגה
מוזיאון ישראל
ירושלים
גדזינסקי
מאיה
עיריית ב״ש
באר שבע
רביבו
קרן
בי״ח סורוקה
באר שבע
בריילובסקי
ג׳נה
שרותי בריאות כללית
חיפה
בן יהודה
שולי
שרותי בריאות כללית
חיפה
פרג'
ציפי
בימ״ש ק.שמונה
חיפה
ויצמן
גלית
טכניון
חיפה
קרא
סאמי
חברת חשמל
חיפה
דה ליאו
דורון
תעשייה אווירית
תל אביב
כהן
שאול
אוניברסיטת בר-אילן
תל אביב
בקצי
יפעת
משרד הבינוי והשיכון
תל אביב
בועז
ענת
עיריית פתח תקווה
תל אביב
סופר
רן
מכס ומע״מ
תל אביב
דנאי
נועה
שרותי בריאות כללית
תל אביב
ברונשטיין
דב
בזק
תל אביב
נעמן
מרסל
בי"ח שיבא
תל אביב
לוי
משה
מס הכנסה
ירושלים