ועדת מחשוב

שם משפחה
שם פרטי
מקום עבודה
מחוז
מוסטובוי
דימיטרי
משרד הבריאות
ירושלים
טובול
טובה
בי״ח סורוקה
באר שבע
רוזוב
גיא
רשות מקרקעי ישראל
חיפה
איתן
ורדה
תעשייה אווירית
תל אביב
לויטין
חבצלת
משרד הביטחון
תל אביב
אינטרופ
גילה
עיריית תל אביב
תל אביב
פלומבו
מרגלית
עיריית תל אביב
תל אביב
קוטייב
סטלה
עיריית תל אביב
תל אביב
הירש
אירן
רשות שדות התעופה
תל אביב
נדב
שלמה
בתי משפט
תל אביב
דקיס
רונן
רפאל
חיפה
חן
אשר
עיריית ראשון לציון
תל אביב
לוי
אינה
ארגון עובדי צה"ל
תל אביב
קוריאט
אבי
דואר ישראל
חיפה
פרלמן
רון
שרותי בריאות כללית
תל אביב