ארגון מנהל וכספים

שם משפחה
שם פרטי
מקום עבודה
מחוז
בן צבי - שי
דליה
בי"ח הדסה
ירושלים
לוי
משה
רשות המסים- מס הכנסה
ירושלים
סלובטיצקי
איסר
גמלאים
ירושלים
פוליאק
בוריס
בתי משפט
באר שבע
ברגל
אביבה
כי״ל (צוות מצומצם)
באר שבע
מזרחי ברמן
יפית
עיריית חיפה (צוות מצומצם)
חיפה
רוזוב
גיא
רשות מקרקעי ישראל (צוות מצומצם)
חיפה
רוטנר
חיים
חברת חשמל
חיפה
סולומון
איגור
גמלאים (צוות מצומצם)
חיפה
ניר
עזרא
תעשייה אווירית (צוות מצומצם)
תל אביב
גבריאל
גילי
עיריית תל אביב
תל אביב
סטלוריו
משה
ביטוח לאומי
תל אביב
לב
טובה
גמלאים
תל אביב
שופס
יחזקאל
גמלאים
תל אביב
חנוך
שמשון
נתיבי ישראל
תל אביב