הסתדרות האקדמאים

במדעי החברה והרוח בישראל המח"ר

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), הינה הסתדרות אוטונומית שנוסדה על ידי ההסתדרות הכללית.

הסתדרות המח"ר מאגדת בתוכה עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית מושלמת במדעי החברה והרוח.

בהסתדרות המח"ר מועסקים 23 עובדים, הפרוסים בארבעה מחוזות (ירושלים, ת"א, חיפה ובאר-שבע), ובלשכה הארצית בתל אביב.

קרא עוד