עובד בדירוג המח"ר זכאי לתגמול כספי עבור שעות לימוד שלמד מעבר ללימודי התואר, אשר נועדו להעשיר את השכלתו ולשפר את מיומנויותיו בתחום עיסוקו.

הזכאות הינה עד לשני גמולים, כאשר כל גמול השתלמות ניתן בעבור 400 שעות לימוד שהוכרו על ידי הוועדה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

ועדת הגמול הינה ועדה פריטטית, המורכבת מנציגי המעסיקים והסתדרות האקדמאים במח"ר.

תוספת שכר בגין גמול השתלמות הינה תוספת שכר לכל דבר ועניין – לפנסיה ולערך שעה.

כתובתנו: רח' שטראוס 17, ירושלים 9514124.

זהבה שטרק – מנהלת המחלקה.

רונית זיו – רכזת מנהלית.

אתי אמון גרשני – רכזת מנהלית.

טלפון: 02-5456521

פקס: - 02-6246893

דואר אלקטרוני: gmul.machar@histadrut.org.il

קבלת קהל ומענה טלפוני בימים: שני, שלישי וחמישי בין השעות 09:00-12:00