הנחיות לימודים לגמול השתלמות בעת משבר הקורונה

 

עדכון הנחיות בנושא למידה של קורסים לגמול השתלמות מיום 22/04/2021

  1. החל מיום 1.5.2021 ואילך לימודים בקורסי העשרה ניתן לבצע באופן פרונטלי בלבד. 

 קורסים שהחלו לפני 1.5.2021, ניתן יהיה להשלים את הלימודים בזום בהיקף של עד 60 שעות סך הכל.

  1. קורסי הכשרה ניתן להמשיך לקיים באופן מקוון ללא מגבלת שעות עד ליום 30.6.2021.

 

קורסים שהחלו לפני 31.7.2020

מי שהחל לימודיו בקורס לגמול השתלמות עד ליום 31.7.2020 ולמד כבר חלק מן השעות באופן פרונטלי, יכול לסיים את לימודיו בלמידה מקוונת סינכרונית (זום).

קורסי העשרה שהחלו מיום 1.8.2020

לימודים בקורסי העשרה מיום 1.8.2020 ועד 30.4.2021 ניתן לאשר עד 60 שעות לימוד בזום סך הכל.

קורסי הכשרה לתפקיד

אין הגבלת שעות לימוד בזום.

ועדת גמול ההשתלמות תאשר את הקורסים הכשרה או העשרה  על פי הרשימה המופיעה באתר  הסתדרות המח"ר.

 

על פי הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות, ניתן להכיר בלימודים שהסתיימו עד 5 שנים מלפני מועד הגשת הבקשה למשרדי גמול ההשתלמות.

יחד עם זאת, עקב משבר הקורונה הפוקד אותנו בשנה האחרונה וההגבלות שהקשו על האפשרות להשלים את מספר שעות הלימוד הנדרשות לצורך זכאות לגמול השתלמות

התנהל משא ומתן בין ההסתדרות ומשרד האוצר על הקפאת מניין השנים להתיישנות הקורסים מעבר ל- 5 שנים.

הוסכם בין הצדדים:

התקופה שמיום 1.3.2020-30.4.2021 לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות הקבועה בכללי ההתיישנות.

הסדר מיוחד זה יחול אך ורק לתקופה זו.