עבור כל בקשה לגמול השתלמות א' או ב' יש לשלם 150 ₪ דמי טיפול. (בהגשת שתי בקשות א' + ב' יש לשלם 300 ₪.)

את התשלום ניתן לשלם בסיום הגשת הבקשה בכרטיס אשראי  (*לא ניתן לשלם בדיינרס ו אמריקן אקספרס) או באמצעות העברה בנקאית (לצרף את האסמכתא על התשלום בסיום הבקשה ) לזכות חשבון מס' 51331215 ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בבנק לאומי (10) סניף ראשי (800).

 התשלום הינו חד פעמי ועומד לזכותו של העובד עד לאישור גמול ההשתלמות.