הטיפול בבקשות לגמול השתלמות א' ו-ב' כרוך בתשלום של 150 ש"ח 

את האגרה יש לשלם לזכות חשבון מס' 51331215 ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בבנק לאומי (10) סניף ראשי (800).

את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים באמצעות שובר תשלום או ישירות לחשבון. התשלום הינו חד פעמי ועומד לזכותו של העובד עד לאישור גמול ההשתלמות.
את האסמכתא על התשלום יש לצרף לטופס הבקשה.