שים לב כי בהצטרפות לעמותה הנך מתחייב ל5 שנות חברות

גמול א'
דמי חבר:  150 ש"ח

ועדת הגמול המשותפת להסתדרות המח"ר ולמעסיקים הציבורים

הנחיות למילוי טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות

 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן.
 2. יש לצרף את כל המסמכים ,כנדרש בסעיפים השונים בגוף הטופס. טפסים חסרים ימנעו דיון בבקשה ,ויוחזרו לשולח.
 3. את המסמכים יש לסרוק לקובץ אחד לפי הסדר הבא: אישור העסקה, אישור זכאות של התואר הראשון, תעודות שבגינן הינך מבקש/ת לאשר את גמול ההשתלמות ותכנית הלימודים של הקורסים.
 4. אין לשלוח מסמכים מקוריים ,אלא העתקים שאושרו ע"י אגף כח אדם/משאבי אנוש במקום העבודה או ע"י נוטריון.
 5. יש לצרף אישור מעסיק על תאריך תחילת עבודה ,הגדרת התפקיד ותיאורו, הדירוג בו הנך מועסק ותחולתו.
 6. יש לצרף אישור זכאות לתואר/תעודת B.A / אישור שקילות לתואר מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.
 7. יש לצרף תעודות סיום של הקורסים/ לימודי תעודה  הכוללות: תאריך התחלה וסיום הקורס, היקף שעות לימוד ותוכנית לימודים מפורטת.
 8. לתעודה בשפה זרה יש לצרף תרגום עברי שיאושר ע"י אגף כח אדם/משאבי אנוש במקום העבודה או ע"י נוטריון.
 9. במעבר מדירוג לדירוג יש להעביר בקשה להמרת הגמול הקיים לגמול א'/ ב' מח"ר ולצרף לטופס הבקשה: אישור מכ"א על המעבר לדירוג המח"ר ותחולתו, אישור הגמול מהדירוג הקודם ותעודות בהיקף של 400 שעות שבגינם אושר הגמול בדירוג הקודם. אנו ממליצים להגיש בקשה לאישור עקרוני טרם המעבר לדירוג המח"ר.
 10. הטיפול בבקשות לגמול השתלמות א' ו-ב' כרוך בתשלום של 150 ש"ח עבור כל גמול 

  את התשלום ניתן לשלם בסיום הגשת הבקשה בכרטיס אשראי או באמצעות ההעברה בנקאית (לצרף את האסמכתא על התשלום בסיום הבקשה ) לזכות חשבון מס' 51331215 ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בבנק לאומי (10) סניף ראשי (800).

   התשלום הינו חד פעמי ועומד לזכותו של העובד עד לאישור גמול ההשתלמות.

 11. שימו לב! במידה ונתבקשתם להשלים מסמכים יש לשלוח ישירות לדואר האלקטרוני: gmul.machar@histadrut.org.il

פרטים אישיים

כתובת מגורים

פרטים על מקום עבודה

העיסוק העיקרי הנוכחי (יש לצרף אישור המעביד לתיאור תפקיד מפורט)

פרטים על השכלה Ph.D \ M.A \ B.A (יש לצרף תעודות המעידות על השכלה)

השתלמויות מקצועיות (יש לפרט את הקורסים שבגינם הינך מבקש\ת לאשר את גמול ההשתלמות ולצרף את התעודות הרלבנטיות)

יש לצרף תעודות הכוללות תאריך התחלה וסיום הלימודים, היקף שעות לימוד ותכנית לימודים של הקורסים

הערות מגיש\ה הטופס לוועדה

שכר

צירוף מסמך

את המסמכים יש לסרוק לקובץ אחד לפי הסדר הבא: אישור העסקה, תעודת ב.א., תעודות שבגינן הינך מבקש/ת לאשר את גמול ההשתלמות ותכנית הלימודים של הקורסים ואסמכתא על תשלום דמי הטיפול.

אם טרם שילמת דמי חבר ניתן לשלם בכרטיס אשראי בהמשך הטופס

*ניתן להזין קובץ מסוג: pdf, bmp, jpg, אשר אינם עולים על 10MB

* אם טרם שילמת דמי חבר ניתן לשלם בכרטיס אשראי בהמשך הטופס
דמי חבר:  150 ש"ח

תודה רבה!

התשלום התקבל בהצלחה
אישור על התשלום יחכה לך במייל :)

תודה, חזרה לדף הבית

הפעולה נכשלה

אנא צרו איתנו קשר

אני צריך עזרה