הסתדרות המח"ר שמחה לבשר על הקמת שתי עמותות חדשות לכלל האקדמאים בישראל: "האגודה לקידום האקדמאי" ו"לשכת האקדמאי במח"ר".

העמותות נועדו לענות על הצורך ההולך וגובר להעשיר את הידע ולהצטרף לפעילויות שונות כגון: סמינרים בארץ ובחו"ל, כנסים וימי עיון

עלות כל עמותה : 422 ₪ לשנה ויש להתחייב ל-5 שנים.

חבר עמותה זכאי לצאת לסמינר לאחר שנת אכשרה (ניתן לשלם עבור שנה קודמת ולצאת לסמינר כבר בשנה הנוכחית).

חבר עמותה אחת – זכאי ליציאה לסמינר אחד בשנה ולפעילות חד יומית.

חבר בשתי עמותות – זכאי לצאת ל 2 סמינרים בשנה או לבחור לצאת לסמינר אחד במלגה כפולה (עבור 2 עמותות) וזכאי ל 2 פעילויות חד יומיות.

יציאה לסמינר בחו"ל – אחת לשנתיים (ניתן לצרף נלווה לחו"ל).

במידה ועמית לא מימש את זכאותו במהלך השנה תעמוד לרשותו צבירה של מחצית הזכאות לשנה העוקבת (לא ניתן לצבור מעבר לשנתיים רצופות) .

    תוכניות הסמינרים מאושרות ע"י נציבות שירות המדינה ומרכז השלטון המקומי ולכן, ניתן לצאת ע"ח ימי השתלמות בשכר (בארץ- 4 ימים ובחו"ל- יומיים).