רשימת קורסים מוכרים לגמול השתלמות לעובדים המועסקים בביטוח לאומי

קורסים בתחום המקצועי של התפקיד – הכשרה

 • ניהול זמן
 • קבלת החלטות
 • יחסי עבודה ודיני עבודה
 • חוזים מכרזים והתקשרויות
 • שיפור השירות/איכות השירות
 • טיפול בפניות הציבור
 • עריכה לשונית וכתיבה מנהלית – עד 100 שעות.
 • ניהול פרויקטים
 • התנהגות ארגונית
 • קורסי מחשב - עד 100 שעות:  יישומי מחשב, וורד, אקסל, בניית מצגות.
 • ניהול משא ומתן
 • עבודת צוות
 • גישור
 • אחריות משפטית של עובדי ציבור או מיומנויות משפטיות לעובד ולמנהל בארגון
 • ניהול ידע בארגונים
 • מצוינות אישית
 • אתיקה בארגונים
 • ניהול כללי – למנהלים בלבד.
 • התנהגות ארגונית
 • תכנון וגיבוש חשיבה אסטרטגית
 • חכמת ההמונים
 • מבוא למינהל ציבורי

קורס המוכר כ"הכשרה" ניתן להכיר בו גם כקורס "העשרה" אך לא להיפך.

קורסים בתחום הרחב של התפקיד – העשרה

 • לחץ ושחיקה
 • שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית
 • מבוא לפסיכולוגיה
 •  מבוא לסוציולוגיה
 • אסרטיביות
 • פיתוח הזיכרון
 • אימון בסיסי
 • תקשורת בינאישית
 • שפה זרה – עד 100 שעות
 • מבוא לכלכלה
 • חשיבה וחשיבה יצירתית
 • איכות הסביבה
 • שיפור תדמית אישית
 • העצמה נשית
 • מבוא לקרימינולוגיה
 • אינטליגנציה רגשית
 • שוק ההון
 • ניהול עסקי במגזר הציבורי
 • הפגת מתחים
 • הנחיית קבוצות
 • שינוי ארגוני
 • מבוא לחברה בישראל
 • עזרה ראשונה
 • ניהול משאבי אנוש
 • מינהל עסקים
 • העצמת נשים

עובדים אשר תפקידם מצריך קורס המופיע ברשימה כ"העשרה" שיוכר כ"הכשרה", הוועדה תבחן זאת על פי תיאור תפקידו.